Make your own free website on Tripod.com


สหรัฐฯบริจาคอาหารGMOs

Tuesday, June 11, 2002
โดย MGR ONLINE
รอยเตอร์-ขณะที่ตลาดอาหารดัดแปลงพันธุกรรมหรือGMOs กำลังหงอย มะกันแชมป์ผลิตอาหารไฮเทคก็งุบงิบส่งข้าวตัดต่อยีนส์หรือGMOs บริจาคให้กลุ่มประเทศยากจน ซึ่งก็ถูกดีดกลับอย่างเด็ดเดี่ยวไม่กลัว(อด)ตาย สืบเนื่องจากความกังวลต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและ ความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ที่ยังไม่มีการพิสูจน์อย่างเพียงพอ
กระแสต่อต้านดูคึกคักขึ้น เมื่อประเทศโลกที่สามอย่างซิมบับเวก็ไม่รับข้าวโพด 10,000 ตัน ที่วอชิงตันบริจาคให้ แม้ว่าเกือบครึ่งของประชากร 11.5 ล้านคนของประเทศกำลังผจญวิกฤตอดอยาก อีกซ้ำยังต้องเผชิญความวุ่นวายทางการเมืองอย่างไม่เห็นอนาคต และข้าวโพดGMOs ที่ถูกเมินดัง กล่าว ก็กำลังมุ่งหน้าสู่ชาติอื่นๆในแอฟริกาใต้
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความช่วยเหลืออาหาร ชี้ว่าปัญหาดังกล่าวเพิ่งเริ่มผุดพรายขึ้น ขณะที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์กำลังปรับปรุงเมล็ดพันธุ์อาหารตัดต่อ ยีนส์ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์อาหารหลักอย่างข้าวสาลี และข้าวเจ้า เพื่อเยียวยาความหิวโหยของโลก
ราว 25% ของความช่วยเหลืออาหารโลก มาจากพืชผลGMOs และด้วยอนาคตของตลาดข้าวสาลีGMOsที่ส่อเค้ามัวหมอง ตัวเลขการบริจาคอาหาร GMOs อาจเพิ่มถึง 82% จากรายงานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาความความร่วมมือด้านการเกษตร และกลุ่มอาสาสมัครความช่วย เหลือต่างแดน
มาร์ค โคเฮนผู้ช่วยพิเศษของกรรมการผู้จัดการใหญ่แห่งสถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศกล่าวว่า แม้ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับ กรณีปัญหาต่อสุขภาพมนุษย์ ที่เป็นผลมาจากการย่อยอาหารGMOs แต่เหตุผลในการปฏิเสธข้าวโพดอเมริกันของซิบบับเว ก็ ‘มีน้ำหนักอยู่’
กลุ่มเจ้าหน้าที่ในสำนักงานการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯและโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ(ยูเอ็น) เผยว่า ซิมบับเวนั้น ไม่มี ปัญหาในการรับบริจาคข้าวโพดที่ผ่านกระบวนการสีแล้ว แต่ไม่ต้องการเมล็ดข้าวโพดที่ชาวนาอาจนำไปเพาะปลูก แทนที่จะบริโภคเท่านั้น ซึ่งจะ สร้างปัญหาซ้ำซ้อน 2 ชั้นตามมา
ข้าวโพดไฮเทคอาจหลุดหลงเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร ก่อนที่รัฐบาลจะพร้อมดำเนินมาตรการใดๆเพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ ยิ่งถ้าหากข้าว โพดGMOs หลุดเข้าปากเข้าท้องของปศุสัตว์ ก็จะทำให้ตลาดส่งออกเนื้อไปยังยุโรปของซิบบับเว ตกอยู่ในความเสี่ยงอันตรายอีกด้วย
ทั้งนี้ สหภาพยูโรป(อียู)ได้ระงับการรับรองสินค้าGMOs ทุกชนิด และกำลังพิจารณานโยบายเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการการติดฉลากอาหาร และยาใหม่ ขณะที่วอชิงตันกล่าวหาว่า อียูใช้อาหารGMOs เป็นเครื่องมือในการสร้างกำแพงการค้า
เจ้าหน้าที่ในโครงการอาหารโลกบอกว่า ซิบบับเวจะยอมรับข้าวโพดบริจาคของสหรัฐฯในล็อตเดือนกรกฎาคม ก็ต่อเมื่อมีการรับรองชนิดของ อาหาร พร้อมทั้งแคมเปญการศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวโพดเหล่านี้ ถูกนำไปเพาะปลูกหรือนำไปเป็นอาหารปศุสัตว์
สำหรับกรณีการปฏิเสธความช่วยเหลืออาหารGMOsในชาติอื่นๆได้แก่ ในปี 1999 หลังเหตุการณ์พายุไซโคลนถล่มรัฐโอริสาของอินเดีย กลุ่มผู้ บริโภคแดนภารตะ ก็จับมือกับกลุ่มต่อต้านGMOs รณรงค์ ต่อต้านการบริจาคข้าวโพด-ถั่วเหลืองพันธุ์ไฮเทค แต่ในที่สุด รัฐบาลโรตีก็ยอมรับอาหาร GMOs
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลุ่มเคลื่อนไหวต้านอาหารGMOs จากนิคารากัว ก็ได้วิ่งล็อบบี้กลุ่มผู้กำหนดนโยบายในวอชิงตัน ให้ยับยั้งการบริจาคอาหาร GMOs
และในวันจันทร์(10) กลุ่มเฟรนด์ส์ ออฟ เอิร์ท ได้เผยว่าข้าวโพดบางล็อตที่สหรัฐฯบริจาคให้แก่โบลิเวียนั้น มีสตาร์ลิงค์ซึ่งเป็นพันธุ์ตัดต่อยีนปน เปื้อนอยู่ด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลมะกันได้รับรองการใช้สตาร์ลิงค์เป็นอาหารสัตว์เท่านั้น
ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาพืชผลGMOs ในต้นทศวรรษที่ 1980 นับจากนั้นมา ชาวนาในสหรัฐฯก็หันมาใช้พันธุ์พืชไฮเทค โดย 70% เป็น ไร่ถั่วเหลือง และ 25% เป็นไร่ข้าวโพด
นอกจากนี้ อาหารGMOs ยังถูกเล็งเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับความขาดแคลนอาหารและความหิวโหยของโลกด้วย
*GMOs - Genetically Modified Organisms หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ผ่านกระบวนการตัดต่อทางพันธุกรรม โดยการถ่ายเทยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ทำให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแบบใหม่โดยใช้ฐานพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ
กรณีพันธุ์พืช GMOs ที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น สามารถผลิตสารพิษฆ่าแมลง ต้านทานยาปราบวัชพืชได้ด้วยตัวเองหรือทำให ้พันธุ์พืชนั้นเป็นหมัน ขณะนี้ยังไม่มีหลักประกันว่าพืชตัดต่อยีนนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและผู้ บริโภค การบริโภคอาหารที่มาจากพืชตัดต่อยีนอาจก่อให้เกิดภูมิแพ้และโรคที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนได้