Make your own free website on Tripod.com


เนสท์เล่ยืนยันขายจีเอ็มโอต่อไป -จนกว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์ผลเสีย

Thursday, May 16, 2002
โดย MGR ONLINE
ผู้จัดการรายวัน - เจ้าหน้าที่กรีนพีซเข้าพบผู้บริหารเนทส์เล่ ที่สำนักงานใหญ่ เรียกร้องให้หยุดขายอาหารจีเอ็มโอให้กับคนเอเชียเหมือนในยุโรป ขณะที่เนสท์เล่ยืนยันใช้จีเอ็มโอต่อไปตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนระบุว่าจีเอ็มโอเป็นอันตราย และให้เหตุผลว่าที่ผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ใน ยุโรปไม่มีจีเอ็มโอเป็นเพราะผู้บริโภคเรียกร้อง พร้อมปฏิเสธไม่ติดฉลากจีเอ็มโอจนกว่าจะมีกฎหมายบังคับ เนื่องจากเกรงยอดขายตก ด้านกรีน พีซชวนผู้บริโภคแสดงพลังค้านเนสท์เล่ คนไทยไม่เอาจีเอ็มโอ
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมานายลินด์เซย์ คีแนน ตัวแทนจากกรีนพีซสากล นายบรูโน ไฮน์เซอร์ เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านวิศวพันธุกรรมจากกรีนพีซ สวิตเซอร์แลนด์, นางสาววรุณวาร สว่างโสภากุล เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านวิศวพันธุกรรมจากกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย), นาง สาวโบ บาคองกิส เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านวิศวพันธุกรรมจากกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศฟิลิปปินส์) และดาเนียลา มองแทลโล เจ้า หน้าที่รณรงค์จากกรีนพีซ อาร์เจนตินาเดินทางไปที่สำนักงานใหญ่ของเนสท์เล่ ที่เมืองเวเวย์ สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเรียกร้องให้ยุติการขายอาหาร ที่มีส่วนประกอบจีเอ็มโอให้เหมือนกันทั่วโลก ระหว่างนี้ให้ติดฉลากอาหารจีเอ็มโอของตนจนกว่าจะเลิกใช้ได้อย่างสมบูรณ์
หลังการเข้าพบครั้งนี้ทางเนสท์เล่ได้จัดทำเอกสาร โดยระบุว่า ทางเนสท์เล่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ที่ วางจำหน่ายทั่วโลกอันมีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของโลกก็ตาม และมั่นใจว่าส่วนผสมจากพืชที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งผ่านการ ประเมินความปลอดภัยแล้วมีความปลอดภัยที่จะนำมาใช้ในการผลิตอาหาร เพราะยังไม่มีหลักฐานที่มีเหตุผลเพียงพอในด้านความไม่ปลอดภัย หรือไม่มีคุณภาพที่เนสท์เล่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะจำกัดการใช้พืชผลที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมในการผลิตอาหาร
พร้อมกันนี้เนสท์เล่ ยังระบุว่า การดำเนินการใดๆก็ตามจะต้องขึ้นอยู่กับกฎข้อบังคับของประเทศนั้นๆ ความพร้อมของวัตถุดิบในท้องถิ่น โดย เฉพาะทัศนคติและการยอมรับของผู้บริโภค การออกกฎบังคับต่างๆเป็นความรับผิดชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เนสท์เล่ ให้การสนับสนุนกฎระเบียบของภาครัฐที่ชัดเจนและจะไม่เข้าไปก้าวก่ายในขั้นตอนการดำเนินงาน
นางสาววรุณวาร กล่าวถึงท่าทีของเนสท์เล่ว่า เนสท์เล่ไม่ได้สนใจอย่างจริงจังเรื่องความเสี่ยงต่อสุขภาพ อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ เกษตรกรที่เกิดจากจีเอ็มโอเลย สิ่งที่เนสท์เล่ห่วงอย่างเดียวก็คือ ยอดขาย ผู้บริหารเนสท์เล่พูดอย่างชัดเจนว่า ถ้าที่ไหนประชาชนต่อต้านก็จะไม่ ขายจีเอ็มโอ ส่วนในกรณีการติดฉลากนั้น กรีนพีซเรียกร้องให้เนสท์เล่ติดฉลากบอกผู้บริโภคว่าอาหารชนิดใดของเนสท์เล่มีส่วนประกอบจีเอ็มโอ บ้าง เพราะเท่าที่ตรวจสอบมา กรีนพีซพบจีเอ็มโอในอาหารของเนสท์เล่ที่เป็นอาหารเสริมธัญพืชสำหรับทารก (ซีรีแล็ค) ซึ่งเด็กทารกเป็นวัยที่ เปราะบาง ภูมิค้มกันต่ำ และมีความเสี่ยงสูงจากการบริโภคอาหารที่มียีนแปลกปลอม แต่เนสท์เล่กล่าวว่าจะติดฉลากก็ต่อเมื่อถูกกฎหมายบังคับเท่า นั้น เพราะเกรงว่าถ้าติดไปก่อนคนอื่น จะมีผลกระทบต่อยอดขาย และสาเหตุที่เนสท์เล่ไม่ขายอาหารจีเอ็มโอใดๆ ในสวิตเซอร์แลนด์และหลาย ประเทศในยุโรปนั้นเป็นเพราะผู้บริโภคเรียกร้อง แต่ในเอเชียหรือในประเทศไทย เนสท์เล่อ้างว่า จากการสำรวจผู้บริโภคชาวเอเชียไม่สนใจเรื่อง อาหารจีเอ็มโอ
“ในฐานะที่เนสท์เล่เป็นบริษัทค้าอาหารรายใหญ่อันดับสองของโลกและ ผลิตภัณฑ์ในไทยส่วนใหญ่เป็นอาหารเด็ก เนสท์เล่น่าจะแสดงความรับ ผิดชอบต่อผู้บริโภคได้มากกว่านี้ บริษัทผลิตอาหารเด็กข้ามชาติอื่นๆ หลายบริษัทที่กรีนพีซเคยตรวจพบว่ามีจีเอ็มโอก็แสดงความกระตือรือร้นที่จะ แก้ไขและมีนโยบายปลอดจีเอ็มโอเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องรอให้ผู้ บริโภคเรียกร้อง” นางสาววรุณวารกล่าว
นางสาววรุณวาร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรีนพีซก็จะยังคงเดินหน้ารณรงค์เรื่องการปลอดจีเอ็มโอกับเนสท์เล่ต่อไป เพราะจีเอ็มโอเป็นเรื่องที่ส่งผลกระ ทบได้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ การต้านทานยาปฏิชีวนะ รวมถึงการที่ไม่มีใครกล้ารับรองว่ากิน แล้วจะปลอดภัยในระยะยาว ด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต การทำลายระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ทำลายเกษตรแบบธรรมชาติและ การเกษตรแบบยั่งยืน อีกทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
สำหรับผู้บริโภคสามารถร่วมกันส่งเสียงไปถึงเนสท์เล่ว่า คนไทยไม่ต้องการจีเอ็มโอและเลิกปฏิบัติต่อคนไทยเหมือนเป็นพลเมือง ชั้นสองด้วย มาตรฐานต่างระดับกับผู้บริโภคในยุโรปซึ่งเนสท์เล่ขายอาหารปลอดจีเอ็มโอได้ ด้วยการโทรศัพท์ไปที่บริษัท เนส์เล่ (ประเทศไทย) ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0- 2657- 8000 หรือเข้าร่วมโครงการ“คนไทยไม่เอาจีเอ็มโอ” ของกรีนพีซ ได้ที่หมายเลข 0- 2616- 8170 หรืออีเมล: { HYPERLINK mailto:No.Gmo@th.greenpeace.org }No.Gmo@th.greenpeace.org
*GMOs - Genetically Modified Organisms หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ผ่านกระบวนการตัดต่อทางพันธุกรรม โดยการถ่ายเทยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไป สู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ทำให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแบบใหม่โดยใช้ฐานพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ กรณีพันธุ์พืช GMOs ที่สร้างขึ้นใหม่นี้ จะมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น สามารถผลิตสารพิษฆ่าแมลง ต้านทานยาปราบวัชพืชได้ด้วยตัวเอง หรือทำให้พันธุ์พืชนั้นเป็นหมัน ขณะนี้ยังไม่มีหลัก ประกันว่าพืชตัดต่อยีนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และผู้บริโภค การบริโภคอาหารที่มาจากพืชตัดต่อยีน อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้และโรคที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนได้ นอกจากนั้น พันธุ์พืชเหล่านี้ได้มีการจดสิทธิบัตรโดยบริษัทเจ้าของเทคโนโลยี ทำให้เกษตร กรไม่สามารถเก็บรักษาและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ได้