Make your own free website on Tripod.com
THAILAND BIODIVERSITY CENTER
มีหน้าที่ประสานงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล และติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการจัดทำกฏเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติเพื่อประเมินและจัดการเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางชีวภาพ
จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543

ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ
จาก Crop Biotech Update, September 21, 2001
อินโดนีเซียเดินหน้าเกี่ยวกับฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม
Bungaran Sarigih รัฐมนตรีเกษตรของอินโดนีเซีย ประกาศว่า รัฐบาลของเขาจะเดินหน้าในการปลูกฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมใน South Sulawesi เราสัญญาที่จะออกกฏระเบียบของกระทรวงใหม่ เพื่อที่จะทำการ เพาะปลูกฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมต่อไปใน 7 ส่วนราชการ ใน South Sulawesi ตราบใดที่ยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม กฏระเบียบใหม่จะไม่กำหนด จำนวนพื้นที่ที่จะปลูกฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม
Sarigih รายงานว่า โครงการนำร่องของรัฐบาลที่ครอบคลุมพื้นที่ปลูกฝ้ายประมาณ 4,000 เฮกแตร์ ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมจะผลิตได้ 2.2 ตัน ต่อเฮกแตร์ เปรียบเทียบกับ 1.4 ตันต่อเฮกแตร์ของฝ้ายพันธุ์ Kanesia ที่นิยมปลูกในอินโดนีเซีย
รัฐบาลหวังว่าจะปลูกฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมให้ได้ 20,000 เฮกแตร์ ผลผลิตฝ้ายที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีปริมาณน้อยกว่า 1% ของความต้องการทั้งหมดภายในประเทศ ซึ่งอินโดนีเซียจะต้องนำเข้าฝ้ายสูงถึง 500,000 ตันทุกปี

มะละกอดัดแปลงพันธุกรรม ความหวังใหม่สำหรับ Jamaica
ในปี 2546 เกษตรกรชาวจาไมกาอาจจะได้ปลูกมะละกอพันธุ์ใหม่ ที่ต้านทานต่อโรคจุดวงแหวน โดยอ้างถึงนักวิทยาศาสตร์ Paula Tennant ที่กล่าวว่า มะละกอพันธุ์ใหม่ในขณะนี้อยู่ในแปลงทดลองขั้นที่ 3 และกำลังขยายเมล็ดพันธุ์ เขาเชื่อมั่นว่า มะละกอดัดแปลงพันธุกรรม จะนำเกษตรกร กลับไปสู่ตำแหน่งที่ดีในตลาดการส่งออก
8 ปีที่ผ่านมา โรคจุดวงแหวนได้ทำความเสียหายอย่างมากต่อการเกษตร จนถึงกับต้องยกเลิกการเพาะปลูก โรคได้เริ่มต้นทำลายตั้งแต่ตอนท้ายของเกาะ ทางด้านตะวันออกในปี 2536 และระบาดมาทางตะวันตกอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมากจาก 21,512 ตัน ในปี 2537 เหลื่อเพียง 5,074 ตันในปี 2543 คิดเป็น มากกว่า 800 เฮกแตร์จาก 1,200 เฮกแตร์ที่ใช้ในการผลิต ได้ถูกทำลายภายใน 1 ปี โครงการที่จะพัฒนามะละกอดัดแปลงพันธุกรรม ได้เริ่มต้นไม่นานหลังจากเริ่มการระบาด ด้วยความร่วมมือกับ Cornell University สหรัฐอเมริกา
รัฐบาลจาไมกามีแผนที่จะทำการหารือสาธารณะต่อร่างกฏระเบียบที่จะนำผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรมมาใช้และการควบคุม พร้อมๆ กับการป้องกัน ทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น ร่างกฏระเบียบจะพร้อมก่อนการเปิดสภาภายใน 6 เดือน

สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของนิวซีแลนด์ แนะนำนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการทดลองในแปลง
สมาคมสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของนิวซีแลนด์ ได้เสนอท่านนายกรัฐมนตรี Helen Clark ผ่านทางจดหมายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า รัฐบาล ควรที่จะอนุญาติให้มีการทดลองพืชและสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงทดลองต่อไป เนื่องจากการทดลองในแปลงมีความจำเป็นต่อการประเมิน ความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารระดับสูงของสมาคม Steve Thompson กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า นิวซีแลนด์จะแสดงบทบาท เป็นผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมได้
สมาคมมีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อฝ่ายที่มีความคิดเห็นตรงข้ามกับเทคโนโลยีได้เผยแพร่ข่าวสารที่นำไปสู่ความเข้าใจผิด ที่กำลังบ่อนทำลายงานของสมาคม ในขณะนี้ สมาชิกจำนวนมากของสมาคมที่เชี่ยวชาญทางชีววิทยารู้สึกหัวเสียที่เห็นการเผยแพร่ข่าวสารที่เบี่ยงเบน ซึ่งกล่าวโดย Thompson ผู้ที่ให้ข้อสังเกตุว่า การศึกษานั้นเป็นอิสระจากรัฐบาล กลุ่มตัวแทนนักวิทยาศาสตร์ประมาณ 15000 คน และนักวิจัยอื่นๆ แทบทุกสาขา มีบทบาท ในการแนะนำนโยบายอย่างอิสระ ในเรื่องของวิทยาศาสตร์
เราขอกระตุ้นให้ท่านพิจารณาโดยให้น้ำหนักสูงสุดต่อข้อเสนอของสมาคม ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจของรัฐบาลของท่าน ที่เกี่ยวกับนโยบายด้านการดัดแปลงทางพันธุกรรม และการออกกฏหมาย
ฝ้ายทั่วโลกเป็นฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมประมาณ 10%
สภาฝ้ายแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Cotton Council of America) รายงานต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ้ายนานาชาติ (International Cotton Advisory Committee) ว่า 10 ส่วน 100 ของพื้นที่ปลูกฝ้ายทั่วโลก ในปี 2544 เป็นพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานต่อแมลง ประเทศที่ปลูกพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมคือ อาเจนติน่า ออสเตรเลีย จีน เม็กซิโก แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา
ความนิยมในฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม เป็นผลมาจากการพัฒนาเพื่อการจัดการแมลงศัตรูพืช และเพื่อเพิ่มทางเลือกในการควบคุมวัชพืช จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับพันธุ์ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม ไม่พบหลักฐานใดๆ ที่จะสนับสนุนข้อสังเกตุที่ว่า ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม จะมีผลต่อคุณภาพเส้นใย

คณะกรรมาธิการด้านสุขภาพและการปกป้องผู้บริโภคของ อียู กล่าวถึงความยากที่จะติดฉลากผลิตภัณฑ์ปลอดจีเอ็ม
ประธานทั่วไปของกรรมการทางวิทยาศาสตร์ด้านพืช กล่าวว่า มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ การติดฉลากที่ระดับ 1% สำหรับ ผลิตภัณฑ์ปลอดจีเอ็ม ที่กำหนดไว้ในกฏระเบียบของอียูไม่นานนี้
จากความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ กรรมการทางวิทยาศาสตร์ด้านพืชเชื่อว่า ระดับของเมล็ดจีเอ็มที่เสนอโดยกรรมาธิการ จะเป็นไปได้เมื่อใช้การปฏิบัติในการผลิตทางความคิดเท่านั้น นั่นคือเป็นไปไม่ได้ในทางปฎิบัติ
กรรมการได้ถูกถามเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการยอมรับข้อเสนอเบื้องต้นที่กล่าวว่า การมีอยู่โดยไม่ตั้งใจที่สูงถึง 1% ของวัสดุจีเอ็มในอาหารมนุษย์และ อาหารสัตว์ควรที่จะถูกยกเว้นจากข้อบังคับการติดฉลากจีเอ็ม เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายนี้ ผู้ปลูกและบริษัท จะต้องยอมรับการวิธีการ ที่จะทำให้เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดจีเอ็นที่ปลูกในแต่ละครั้งลดน้อยลง และกำจัดละอองเกสร รวมทั้งการปลิวไปของยีน


[เผยแพร่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2544]