Make your own free website on Tripod.com
THAILAND BIODIVERSITY CENTER
มีหน้าที่ประสานงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล และติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการจัดทำกฏเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติเพื่อประเมินและจัดการเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางชีวภาพ
จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543

ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ
จาก Crop Biotech Update, September 1, 2001
กลุ่มต่อต้าน จีเอ็มโอ ในประเทศฟิลิปปินส์ และฝรั่งเศสทำลายแปลงทดลองข้าวโพดบีที
ประเทศฟิลิปปินส์และฝรั่งเศสอยู่ห่างกันดังมหาสมุทรกัน แต่นักต่อต้านของทั้ง 2 ประเทศได้ทำลายข้าวโพดบีที ที่อยู่ในการทดลองจำนวนมาก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ต่างสถานที่กัน เกษตรกรและผู้ติดตามของกลุ่ม Kilusang Magbubukid ng Pilipinas ได้ถอนต้นข้าวโพดทั้งที่เป็นบีทีและไม่ใช่บีที ที่ปลูกอยู่ในแปลงทดลองในเมือง Maltana, Tampakan, South Cotabato ใน Southern Mindanao ประเทศฟิลิปปินส์ ในประเทศฝรั่งเศสตอนใต้ หลายเมืองใน Beaucaire, Cleon D'Adran และ Salettes นักต่อต้าน รวมถึงสมาชิกของ Confederation Paysanne farm union ได้ทำลายแปลงทดสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม เช่นกัน
เกษตรกรรายย่อยจำนวนมากที่ South Cotabato ได้ออกแถลงการณ์ต่อการกระทำอย่างฝ่าฝืนที่ทำลายแปลงทดลอง พวกเขาบอกว่า แปลงทดลองในประเทศ อยู่ในการเฝ้ามองอย่าง ใกล้ชิด เพราะเราต้องการค้นหาว่า ข้าวโพดบีที จะสามารถควบคุม Asian corn borer ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพด ใน Mindanao ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
ความรู้สึกอย่างเดียวกันที่มีส่วนร่วมโดยกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเน้นว่า การขยายความรุนแรงที่ดำเนินไปอย่างลอยนวลต่อแปลงทดลอง ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และควบคุมโดยผู้มีอำนาจ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ Roger-Gerald Schwartzenberg รัฐมนตรีฝรั่งเศสที่รับผิดชอบต่องาน วิจัย ถูกอ้างที่กล่าวว่า เราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกินเลยไปที่แตกต่างกัน 2 ชนิด คือพวกที่ชอบเสี่ยงที่จะอนุญาตจีเอ็มโอโดยไม่รู้ว่าอาจเกิดผลกระทบ ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และพวกที่ชอบปกปิด ที่จะปฏิเสธการค้นหาว่ามีผลกระทบจริงหรือไม่


ประเทศศรีลังกา ชลอการประกาศห้ามอาหารดัดแปลงพันธุกรรม
ประเทศศรีลังกาได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนแผนการประกาศห้ามอาหารดัดแปลงพันธุกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เป็นการประกาศห้ามที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตาม เลขานุการของกระทรวงสาธารณสุข ได้เวียนเรื่องที่จะสั่งว่า กฏระเบียบจะยังไม่ถูกนำมาใช้จนกว่าจะแจ้งให้ทราบภายหลัง Reuters รายงานว่า การประกาศห้าม เป็นการแนะนำโดยคณะรัฐบาล ที่มีความรู้สึกว่า ประเทศศรีลังกาต้องการเวลา ในการศึกษาความเสี่ยงที่มีต่อสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสมัยใหม

มะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นยาที่กินได้
มะเขือเทศที่ดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถผลิตวัคซีนที่กินได้อาจจะเป็นความจริงในไม่ช้า ซึ่งกล่าวโดยนักวิจัยจากเยอรมันนีและบราซิล นักวิทยาศาสตร์ที่นำโดย Ralph Bock จาก Institute of Plant Biochemistry and Biotechnology ประเทศเยอรมันนีกล่าวว่า ได้สร้างมะเขือเทศขึ้นโดย การเปลี่ยน ดีเอ็นเอ และดีเอ็นเอที่ใช้ในการศึกษาไม่ใช่ดีเอ็นเอที่เป็นเป้าหมายโดยทั่วไปในการทดลองดัดแปลงพันธุกรรม
ทีมผู้วิจัยยืนยันว่า เขาสามารถสร้างมะเขือเทศให้เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้นโดยการใส่ยีนเข้าไปในพลาสมิดของพืชแทนที่จะใส่ไปใน โครโมโซมที่อยู่ในนิวเคลียส พลาสมิดที่ถูกดัดแปลงนี้มีศักยภาพที่จะผลิตโปรตีนที่ต้องการได้เป็นจำนวนมาก และก็ไม่มีส่วนที่จะไปช่วยดีเอ็นเอ ในการผลิตโปรตีนพืช ดังนั้น พลาสมิดจะเป็นตัวบรรจุยีนแปลกปลอม ซึ่งดีกว่าการดัดแปลงพันธุกรรมตามปกติ
โดยปกติ การดัดแปลงพลาสมิด สามารถทำได้เฉพาะในยาสูบ แต่ ความสำเร็จของการดัดแปลงพลาสมิดในมะเขือเทศนี้ชี้ให้เห็นว่า ผลมะเขือเทศอาจ จะเป็นระบบที่ใช้ประโยชน์สำหรับการผลิตวัคซีนที่กินได้ รายระเอียดเพิ่มเติมของงานวิจัยมีอยู่ใน Nature Biotechnology, September 2001

ประเทศออสเตรเลียจะศึกษาการกระจายของผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม
ประเทศออสเตรเลียจะวางโครงการ 3 ปี ที่จะตรวจสอบความเป็นไปได้ของการกระจายผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม ตลอดขั้นตอนของการผลิต รัฐมนตรีเกษตรแห่งสหพันธรัฐ Warren Truss กล่าวว่า หน่วยงานของเขาจะพิจารณาว่ามีการกระจายหรือไม่ และ สงวนไว้ในคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของออสเตรเลีย
Truss เพิ่มเติมว่า การเกษตรของออสเตรเลียจะต้องเอาใจใส่ในพืชและการผลิตทุกชนิด เพื่อยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันและความก้าวหน้าในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น พันธุกรรมพืชและผลผลิตของพืชเหล่านั้น จะให้ประโยชน์อย่างสำคัญต่อผู้ปลูก ผู้ผลิต และช่วยให้ประเทศออสเตรเลียมีโอกาสขยายตลาดได้กว้างขึ้น สิ่งที่เราต้องการคือความเข้าใจที่ดีขึ้นของต้นทุนและผลกำไรของการกระจายในชนิดต่างๆ ของการเกษตร เพื่อช่วยให้เกิดความแน่ใจว่า ผู้ผลิตวัตถุดิบของออสเตรเลียและ ผู้ผลิตอาหาร สามารถตัดสินใจได้

วารสารอิเล็คทรอนิคเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางทรัพย์สินทางปัญญา
IP Strategy Today ซึ่งเป็นวารสารอิเล็คทรอนิคที่ให้อ่านฟรี ได้ใส่ไว้ในเว็บเพื่อให้อ่านกันแล้ว เนื่องเพราะ Anatole Krattiger หัวหน้าบรรณาธิการ สิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิค ต้องการที่จะให้วารสารนี้เป็นศูนย์กลางที่จะแสดงความคิด วิเคราะห์ และเสนอสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน เกี่ยวกับ กลยุทธทางทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความคิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งผลอย่างไรต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถือเป็นทรัพย์สิน ไปยังประเทศกำลังพัฒนา และยังมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้า ถึงเทคโนโลยีที่เป็นทรัพย์สินในการเกษตร โดยประเทศที่กำลังพัฒนา และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรพันธุกรรมระหว่างชาติ
เอกสารจะจัดส่งในรูปของ Adobe Acrobat PDF format โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งอาจจะดึงมาจากเว็บไชด์ หรือได้รับผ่าน email โดยเข้าไปดูได้ที่ www.bioDevelopments.org ที่ ส่วนของ download หรืออาจจะส่ง email ระบุ ชื่อ ที่อยู่ เพื่อรับเอกสารที่ subscribe@bioDevelopments.org

[เผยแพร่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2544]