Make your own free website on Tripod.com
THAILAND BIODIVERSITY CENTER
มีหน้าที่ประสานงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล และติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการจัดทำกฏเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติเพื่อประเมินและจัดการเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางชีวภาพ
จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543

ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ
จาก Crop Biotech Update, August 24, 2001
นักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยี่ยมทำให้เรื่องของถั่วเหลืองหมดข้อสงสัย
Marc De Loose นักวิจัยจากศูนย์เพื่อการวิจัยทางการเกษตรของประเทศเบลเยี่ยม พูดถึงงานของเขาเกี่ยวกับ ยีนที่แยกตัวออกมาของถั่วเหลือง ว่าไม่มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของยีนที่แยกตัวออกมานั้น
เขาอ้างว่า เขาและผู้ร่วมงาน ได้พบ ชิ้นส่วนยีนแปลกปลอมในถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม roudup ready ที่ไม่ได้เชื่อมกับลำดับดีเอ็นเอของพืช หรือจีโนมของถั่วเหลือง
อย่างไรก็ดี เขาได้ทำให้หมดข้อสงสัยโดยไม่พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ลำดับพันธุกรรมที่ไม่สามารถระบุได้นี้จะนำ ไปสู่ผลที่ไม่รู้หรือที่ไม่สามารถทำนายได้
ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่จะสนับสนุนความคิดนี้ เพราะเราได้ตรวจสอบลำดับพันธุกรรมนี้ ในถั่วเหลืองรุ่นต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาด ซึ่งหมายถึงว่า ลำดับพันธุกรรมนั้นมีความคงตัว และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยยังคงสามารถใช้ได้ และยังไม่มีหลักฐานที่ว่า ลำดับพันธุกรรมนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดการแสดง ออกใดๆ ที่ชี้ให้เห็นว่า ถั่วเหลืองชนิดนี้ อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ใดๆ
นักวิจัยกล่าวว่า งานของเขา จะให้ข่าวสารและติดตามข้อมูล ที่จะใช้ในการอภิปรายเกี่ยวกับ GMOs ที่จะนำเสนอต่อผู้มีอำนาจในอนาคต ขณะนี้รัฐบาลมีเครื่องมือที่จะตรวจสอบคุณภาพของอนาคต GMOs

การยอมรับของผู้บริโภค มีอิทธิพลอย่างมากต่อปาล์มน้ำมันดัดแปลงพันธุกรรม
การค้าน้ำมันปาล์มดัดแปลงพันธุกรรมจะขึ้นอย่างมากกับการยอมรับของผู้บริโภค Cheah Suan Choo นักวิจัยจาก คณะกรรมการปาร์มน้ำมัน ของมาเลเซีย กล่าวว่า จุดขายของน้ำมันปาล์มยังคงเป็นน้ำมันปาล์มจากธรรมชาติ 100% - ปราศจาก GMO
การกล่าวในระหว่างการประชุมนานาชาติเรื่องปาล์มน้ำมันในประเทศมาเลเซีย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ นักวิจัยสตรีได้ถูกอ้างว่ากล่าวว่า การแข่งขันในเรื่องน้ำมัน มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการผลิต ดังนั้น การใช้ปาร์มน้ำมันดัดแปลงพันธุกรรม จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและช่วย เพิ่มผลผลิต เช่นเดียวกับ ใน ถั่วเหลือง และ canola ที่เป็นพืชแข่งขันที่สำคัญ


การประชุมระดับชาติของชาวอาฟริกันในเรื่องของความเข้าใจของสาธารณชนต่อเทคโนโลยีชีวภาพ
การประชุมในระดับท้องถิ่นในเรื่องของความเข้าใจของสาธารณชนต่อเทคโนโลยีชีวภาพ จะจัดให้มีขึ้นโดย ศูนย์เพื่อการศึกษาเทคโนโลยีของชาวอาฟริกัน ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2545
การประชุมจะจัดขึ้นเพื่อเป็นเวที่สำหรับการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้ง สำหรับสาธารณะชนชาวอาฟริกัน ผ่านทางตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา NGOs นักวิทยาศาสตร์ ผู้นำทางศาสนา ผู้นำทางความดิด ผู้กำหนดนโยบาย และนักการเมือง เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และการประเมินเกี่ยวกับ ความแตกต่างกันทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางนิเวศน์ และทางการเมือง ของชาวอาฟริกัน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมอย่างไร การประชุมนี้ อาจจะขยายความเข้าใจของสาธารณะชนในธรรมชาติของเทคโนโลยี ชีวภาพ
วัตถุประสงค์ของการประชุมโดยเฉพาะคือ (1) จำแนกและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีของปัจจัยที่สำคัญ ที่ส่งผลต่อความคิดของสาธารณะชนอาฟริกันต่อผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม (2) ตั้งหลักแนวความคิดที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ความเข้าใจของสาธารณะชนที่มีต่อและตอบสนองต่อ เทคโนโลยีชีวภาพ ประโยชน์และความเสี่ยง (3) วางแนวทางกำกับดูแลที่กำลังพัฒนาโดยรัฐบาลของชาวอาฟริกัน
สำหรับข่าวสารเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Anna Ogalo หรือ Harrison Maganga ศูนย์เพื่อการศึกษาเทคโนโลยีของชาวอาฟริกัน ตู้ ป.ณ. 45917 ไนโรบี เคนยา โทร 254-2-524700/6 โทรสาร 254-2-524701 email: acts@cgiar.org หรือ A.Ogalo@cgiar.org


เทคนิคสำหรับการทำให้แมลงมีความต้านทานทางพันธุกรรมช้าลงต่อสารเคมีกำจัดแมลง
นักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐได้พัฒนาในสิ่งที่เรียกว่า negative cross-resistance ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ สารเคมีกำจัดแมลงหลายๆอย่างในวิธีทางที่แน่นอน ที่จะหยุดแมลงศัตรูพืช Barry Pittendrigh จาก Purdue University และ Patrick Gaffney จาก University of Wisconsin - Madison ได้พัฒนาวิธีที่จะใช้ สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูเพื่อไม่ให้เกิดความต้านทานทางพันธุกรรมขึ้น เขาอ้างว่า นักวิทยาศาสตร์จะจำแนก สารชีวภาพ สารเคมีกำจัดแมลงศัตรู สารปฎิชีวนะ สารเคมี กำจัดวัชพืช หรือ สารเคมีกำจัดเชื้อรา ซึ่งเฉพาะเจาะจงต่อแมลงศัตรูพืชที่ต้านทาน สารชีวภาพ 2 ชนิดจะใช้ร่วมกันไม่ว่าจะพร้อมกันหรือสลับกัน เพื่อ ป้องกันความต้านทาน
Pittendrigh และ Gaffney กล่าวว่า รูปแบบของเขาได้แสดงให้เห็นว่า การใช้สิ่งที่เรียกว่า negative cross-resistant biocides สามารถทำให้เกิดความต้านทานช้าลง เป็นสิบๆ ปี แม้ว่า negative cross-resistance จะไม่ใช่คำตอบที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงศัตรู แต่ก็มีศักยภาพอย่างแน่นอน ที่จะมีบทบาทที่สำคัญต่ออัตราที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดของความต้านทานในประชากรของแมลงศัตรู
รายละเอียดของงานวิจัยลงพิมพ์ใน Journal of Theoretical Biology August 21, 2001 issue


คำคม
จากการคาดการ ที่มักจะได้ยินอยู่บ่อยๆ ว่า คนยากจนในประเทศกำลังพัฒนาดูเหมือนจะไม่ได้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นความจริง แต่นั่นไม่ใช่เป็นเพราะมีเทคโนโลยีที่จะใช้ได้เพียงเล็กน้อย แต่เป็นเพราะไม่ได้เปิดโอกาสให้กับ เทคโนโลยีนั้น
Per Pinstrup Anderson, Director-General, IFPRI

[เผยแพร่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544]