Make your own free website on Tripod.com
THAILAND BIODIVERSITY CENTERความปลอดภัยทางชีวภาพ
มีหน้าที่ประสานงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล และติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการจัดทำกฏเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติเพื่อประเมินและจัดการเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางชีวภาพ
จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543

ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ
จาก Crop Biotech Update, August 3, 2001
มะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมปลูกได้ในน้ำเค็ม
มะเขือเทศพืชแรกของโลกที่ปลูกได้ในน้ำเค็ม เป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด จาก University of California ที่ Davis ซึ่งรายงานไว้ใน Nature Biotechnology กลุ่มนักวิจัยที่นำโดย Eduardo Blumwald ได้นำยีนจากพืช Arabidopsisซึ่งควบคุมโปรตีนที่สามารถจับเกลือส่วนเกิน ก่อนที่ จะเกิดอันตรายต่อพืช ใส่เข้าไปในมะเขือเทศ น้ำเค็มโดยทั่วไปจะเป็นพิษต่อพืช แต่วิธีนี้จะเพิ่มความสามารถของมะเขือเทศ ที่จะเคลื่อนย้ายเกลือออกไป โดยแยกต่างหากจากส่วนที่มีเหลืออยู่ในเซลล์พืช
มะเขือเทศที่ทนทานต่อเกลือ จะช่วยแก้ปัญหาทางการเกษตรที่สำคัญ เนื่องจากผลผลิตพืชจะถูกจำกัดโดยความเค็ม ในปริมาณพื้นที่ที่มีมากถึง 40% ของพื้นที่ที่ให้น้ำได้ของโลก มะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรม สามารถปลูกได้ในดินที่ให้น้ำได้ที่มีความเค็มมากกว่าปกติประมาณ 50 เท่า ศักยภาพอื่นๆ ในการใช้มะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมคือ การใช้แก้ไขดินที่เสียไปที่ชุ่มไปด้วยเกลือ การค้นพบนี้เป็นข่าวดีสำหรับพื้นดินที่ถูกคุกคามที่มีเกลือฝังตัวอยู่ เช่นในอินเดีย จีน ปากีสถาน และทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกลือไม่ได้ถูกชะล้างโดยฝนอย่างปกติ มะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมเป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ที่ว่า พืชอื่นๆ สามารถถูกดัดแปลงพันธุกรรม สำหรับใช้ในพื้นที่ น้ำเค็มและดินที่ถูกทำลายด้วยเกลือ
สำรวจชาวออสเตรเลีย: จะขายสิ่งดัดแปลงพันธุกรรมถ้ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างชัดเจน
อาหารดัดแปลงพันธุกรรมที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ รวมทั้ง คลอเรสเตอรอล ในน้ำมันหรืออาหารที่พัฒนาคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งเป็น ตัวอย่างของอาหารดัดแปลงพันธุกรรมที่ผู้บริโภคชาวออสเตรเลียสามารถยอมรับได้ การสำรวจที่ทำโดย Biotechnology Australia ชี้ให้เห็นการยอมรับของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ ยอมรับในอาหารดัดแปลงพันธุกรรมที่คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างไรก็ดี ถ้าผู้บริโภคแลเห็นว่า เจตนาที่อยู่เบื้องหลังการดัดแปลงพันธุกรรมคือผลกำไร เมื่อนั้นผลิตภัณฑ์จะไม่ได้วางขาย
ถ้าปรากฎว่า อาหารดัดแปลงพันธุกรรมหรือพืชดัดแปลงพันธุกรรม ถูกทำขึ้นโดยไม่ได้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภค ก็จะมีโอกาศที่จะไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งกล่าวโดย Craig Cormick จาก Biotechnology Australia ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาจะได้ประโยชน์ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่จะมีประโยชน์ต่อผู้ปลูกหรือบริษัท การสำรวจล่าสุดแสดงการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอาหารดัดแปลงพันธุกรรมโดยทั่วไป ผู้ที่ระบุว่าจะรับประทานอาหารดัดแปลงพันธุกรรม เพิ่มขึ้นเป็น 49% จาก 35% ในปี พ.ศ. 2543 และ 28% ในปี พ.ศ. 2542
นิวซีแลนด์สนับสนุนการดัดแปลงพันธุกรรม
คณะกรรมาธิการแห่งชาตินิวซีแลนด์ด้านการดัดแปลงพันธุกรรม ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะให้คำแนะนำต่อคณะรัฐมนตรี โดยกล่าวว่า การดัดแปลงพันธุกรรม เป็นเหมือนสัญญาที่น่าตื่นเต้น ที่ไม่เพียงแต่จะ เอาชนะต่อโรค การกำจัดแมลงศัตรู และมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการเพิ่มการแข่งขันระหว่างชาติ ในเรื่องของอุตสาหกรรมพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่รู้กันดีถึงความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมาธิการกล่าวว่า เขาต้องการเห็นการเกิดขึ้นของสิ่งนี้ในบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นที่จะอยู่ร่วมกันในทุกรูปแบบของการเกษตร แต่กระนั้น เราก็ควรที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง โดยการลดความเสี่ยงให้น้อยลงและการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมาธิการได้เรียกร้องให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพที่มีบทบาทด้านการให้การศึกษาต่อสาธารณะ
เนื่องจากการสอบถามจะเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นได้ทั่วโลก นายกรัฐมนตรี Helen Clark กล่าวว่า การตอบสนองในเบื้องต้นของรัฐบาลต่อรายงานนี้ จะเห็นได้ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ระยะเวลานี้จึงเป็นสัญญาณแห่งการสิ้นสุดการประกาศการหยุดการทดลองในแปลง หรือการปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมสู่สิ่งแวดล้อม รายงานฉบับสมบูรน์จะนำเสนอในเดือนพฤศจิกายน รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.gmcommission.govt.nz
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และไต้หวันสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะ ประกันความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ให้การเข้าถึงอย่างยุติธรรมต่อการบริการด้านสุขภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้เป็นการกล่าวโดยย่อของรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่มีต่อเทคโนโลยีชีวภาพ ประธานาธิบดี Gloria Macapagal-Arroyo ยอมรับข้อ ความนโยบายด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาในพืชดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ถูกจำแนกว่า เป็นความพยายามส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่จะเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร นโยบายยังต้องแน่ใจในความปลอดภัย และปกป้องมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ประธานาธิบดีไต้หวัน Chen Shui-bian กล่าวเช่นกันว่า เทคโนโลยีชีวภาพ จะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต ในการกล่าวก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ และผู้นำธุรกิจจะได้สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งประธานาธิบดีกล่าวอย่างน่าเสียใจว่า ทรัพยากรของประเทศทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ยังขาดแคลนและล้าหลังประเทศที่เศรษฐกิจ พัฒนาแล้วที่มีถึง 4,000 คนที่กำลังวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

[เผยแพร่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544]