Make your own free website on Tripod.com
THAILAND BIODIVERSITY CENTER
มีหน้าที่ประสานงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล และติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการจัดทำกฏเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติเพื่อประเมินและจัดการเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางชีวภาพ
จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543

ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ
จาก Crop Biotech Update, February 8, 2002
รายงานชิ้นใหม่จาก Royal Society เกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม
Royal Society ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระของอังกฤษ ได้เสนอรายงานที่มีชื่อว่า " พืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้ เป็นอาหารและสุขอนามัยมนุษย์-ฉบับล่าสุด " ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากรายงานเดิมที่พิมพ์เมื่อปี 1998 ที่สรุปว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรมให้ประโยชน์ ต่อการเกษตร คุณภาพอาหาร การโภชนาการ และสุขภาพ ในรายงานฉบับล่าสุด Jim Smith ประธานคณะทำงานที่จะปรับปรุงรายงานปี 1998 กล่าว ว่า อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ มีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับอาหารดั่งเดิม องค์ประกอบที่สำคัญที่กล่าวถึงในรายงานได้แก่
  • สมาคมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพต่างๆ ของพืช รวมทั้ง สารโภชนาการ และการแสดงออกทางการเกษตร ซึ่งมีคุณค่าอยู่ในตัวเองและเป็นวิธีทางเดียวที่จะประเมินศักยภาพที่แท้จริงของพืชดัดแปลงพันธุกรรม
  • สมาคมยืนยันว่า การประเมินทางวิทยาศาสตร์ต้องบอกการตัดสินใจเชิงนโยบาย แต่ไม่สามารถยึดถือได้ก่อน และต้องคำนึงถึงความคิดเห็น จากสาธารณะ
  • เกณฑ์ในการประเมินความปลอดภัย ควรที่จะทำอย่างเที่ยงตรง และมีจุดประสงค์ และเกณฑ์ที่แตกต่างกันระหว่างประเทศสมาชิกของ สหภาพยุโรปที่คำนึงถึงการใช้หลักการของความเทียบเท่าควรที่จะได้รับการแก้ไข
  • ควรพยายามที่จะศึกษาผลที่เป็นไปได้ของอาหารดัดแปลงพันธุกรรมที่มีต่อการโภชนาการของมนุษย์ แนวปฏิบัติที่มีรายละเอียดมากขึ้นสำหรับ การประเมินสารโภชนาการ ควรที่จะต้องทำและใช้สำหรับทั้งอาหารใหม่และอาหารดัดแปลงพันธุกรรม
  • ในหลักการ ความเสี่ยงต่อสารก่อภูมิแพ้ ที่เกิดจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมไม่ได้มีมากไปกว่าที่เกิดจากพืชปกติ อย่างไรก็ดี มีคำแนะนำว่า อาหารดัด แปลงพันธุกรรมควรได้รับการประเมินความเสี่ยงในการเกิดอาการแพ้ ที่เป็นผลมาจากการหายใจเอาเกสรหรือฝุ่นเข้าไป
  • ความเสี่ยงต่อสุขอนามัยมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เฉพาะลำดับดีเอ็นเอของไวรัส ในพืชดัดแปลงพันธุกรรมนั้นเกิดขึ้นน้อยมาก
  • เป็นไปไม่ได้ที่ว่า การบริโภคดีเอ็นเอ จะก่อให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ที่สำคัญ ต่อสุขภาพของมนุษย์ เมื่อพิจารณาจากประวัติอันยาวนาน ในการบริโภคดีเอ็นเอจากแหล่งต่างๆมากมาย
รายงานฉบับสมบูรณ์ ดูได้จาก http://www.royalsoc.ac.uk/files/statfiles/document-165.pdf

ABC เรียกร้องให้มีการทำการโต้เถียงสาธารณะเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
สภาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology Council-ABC) เป็นกลุ่มใหม่ที่ก่อกำเนิดโดย Monsanto, Adventis, BASF AG, Dow AgroSciences, Dupont Co. และ Syngenta AG ยอมรับว่ามีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนกับสาธารณชนในอังกฤษ Reuter รายงานว่า ABC เสนอที่ จะทำเกี่ยวกับการเรียกร้องของรัฐบาลที่จะให้มีการทำการโต้เถียงสาธารณะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
" แน่นอนเราคงจะไม่ใช้ตัวของเราเองในการตัดสินที่จะให้ข่าวสารที่ดี ที่น่าเชื่อถือ เพื่อที่จะให้การโต้เถียงอยู่ในความสมดุล " หัวหน้าเมล็ดพันธุ์ ของ Syngenta และ ประธานของ ABC, Stephen Smith กล่าว
เขากล่าวว่า รายงานนี้มีฐานมาจากการสำรวจประชาชนจำนวน 1,006 คน เมื่อเดือนธันวาคม 2001 ซึ่ง 51% ดูเหมือนจะยอมรับอาหารดัดแปลง พันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ ถ้ารัฐบาล เป็นผู้ทำงานวิจัยในแปลงทดลอง ในการประเมินผลกระทบของการเจริญเติบโตในพืชดังกล่าว และให้ผล ที่ชัดเจนและมีความเป็นอิสระ
กลุ่ม ABC ยังเพิ่มเติมต่อว่า จะทำตามหน้าที่และจัดทำเป็นรายงานเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพของการเกษตรในอนาคต

ผู้ปลูกข้าวโพด-ผู้พิทักษ์ที่รับผิดชอบข้าวโพดบีที
ผู้ปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมส่วนใหญ่แสดงความต่อเนื่องที่จะรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการเป็นผู้พิทักษ์ที่ดีต่อพืชบีที อ้างถึงการสำรวจของ สมาคมผู้ปลูกข้าวโพดแห่งชาติ (National Corn Growers Association-NCGA) เกษตรกรเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติในเรื่อง ของการจัดการที่จะช่วยหลีกเลี่ยงศักยภาพของแมลงที่จะต้านทานต่อข้าวโพดบีที ผลจากการสำรวจที่ทำขึ้นระหว่างการเก็บเกี่ยวของปีที่ผ่านมา ได้ส่งต่อไปยังหน่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Envirnmental Protection Agency-EPA) เมื่อเดือน มกราคม 2002
" การสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ปลูกข้าวโพดสหรัฐอเมริกา เข้าใจถึงความต้องการที่ทำตามการปฏิบัติด้านการจัดการความต้านทานต่อแมลงที่ดี และใช้การปฏิบัตินี้ในวงกว้าง 9 จาก 10 แปลงข้าวโพดที่ปลูกข้าวโพดบีที จะปลูกข้าวโพดที่ไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรมอยู่ภายใน 1/2 ไมล์ " กล่าว โดย Leon Corzine ผู้ปลูกข้าวโพดจาก Assumption, Ill. และเป็นประธานของคณะทำงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพของ NCGA
" ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า เมื่อให้ข่าวสารที่เหมาะสม ผู้ปลูกข้าวโพดก็จะรับผิดชอบที่จะพิทักษ์เทคโนโลยีนี้ และยังชี้ให้เห็นถึงการทำงานเพื่อที่จะ รักษาความยั่งยืนและยาวนานของเทคโนโลยีใหม่เมื่อมีการนำไปใช้ประโยชน์ สิ่งนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ผู้ปลูกข้าวโพดได้กระทำอย่างต่อเนื่อง ที่จะปกป้องพื้ชกับผลิตผลที่เพิ่มความเป็นเพื่อนต่อสิ่งแวดล้อม " การสำรวจรายงานว่า ผู้ปลูก 87% ที่ปลูกข้าวโพดบีทีในปี 2001 ปฎิบัติตามแนวปฎิบัติที่จัดทำขึ้นโดย US EPA

นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียเชื่อว่าอาหารดัดแปลงพันธุกรรมมีความปลอดภัย
พืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็นอาหารใหม่ที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยนำมาเป็นอาหารของมนุษย์
Dr. Phil Larkin จากองค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization-CSIRO) อุตสาหกรรมพืช (Plant Industries) ในแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย ได้กล่าวในการประชุมของสมาคมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเทคโนโลยีชีวภาพนานาชาติ (International Association for Plants Tissue Culture and Biotechnology) ที่จัดขึ้นเมื่อเดือน มกราคม 2002 ที่ Armidale เขาได้เน้นให้เห็นว่า ประโยชน์ ที่ได้จากพืชดัดแปลงพันธุกรรม เช่น ลดการใช้สารกำจัดแมลงศัตรู จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต "..... การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม่ได้มาจากรายได้ของฟาร์มเท่านั้น แต่มาจากในเรื่องของน้ำและความเป็นป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ ประสิทธิภาพการผลิตที่สูง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ที่เราจะต้องมี " เขากล่าวเพิ่มเติม
ความกังวลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทำให้ผู้กำหนดนโยบายของออสเตรเลียต้องสร้างกฎระเบียบที่มั่นคงและควบคุมในเชิงการค้า Dr. Larkin อธิบายว่า เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยของพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่เป็น อยู่ในปัจจุบัน
เพราะประโยชน์ที่เห็นได้ของการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม Dr. Larkin กล่าวว่า มีความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์ ที่จะใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมในระบบการผลิตของเขา

ความเสี่ยงต่ำใน Sugar beet ดัดแปลงพันธุกรรม
รายงานการประเมินความเสี่ยงที่เตรียมโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลฝรั่งเศส ได้เปิดเผยว่า sugar beet ดัดแปลงพันธุกรรม ที่ตั้งใจให้ทนทานต่อสารกำจัด วัชพืช มีความเสี่ยงน้อยมากที่จะปะปนไปในพืชปกติ และดังนั้นได้รับการพิจารณาว่ามีความปลอดภัยที่จะปลูกในบริเวณว้าง
อย่างไรก็ดี การค้นพบนี้ไม่เป็นจริงสำหรับ rapeseed ดัดแปลงพันธุกรรม ต้องทำการประเมินในแปลงทดสอบเพิ่มเติมสำหรับพืชดังกล่าว เนื่องจาก เป็นที่ทราบดีว่า เกสรและเมล็ดสามารถแพร่กระจายได้ในวงที่กว้างกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ sugar beet ดัดแปลงพันธุกรรม ผู้เขียนรายงานเพิ่ม เติมว่า " ควรทำการทดลองในแปลงขนาดใหญ่ ใน rapeseed ดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อที่จะหาวิธีการจัดการที่อนุญาตให้การเกษตรชนิดที่แตกต่างกันอยู่ ร่วมกันได้ "
การทดสอบในแปลงของทั้ง 2 พืช จัดเป็นลำดับที่ 5 ของการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในฝรั่งเศสในปี 2000

แผนการจัดตั้งอุทยานเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับ HCMC (Ho Chi Minh City)
รัฐบาลแห่งเมือง Ho Chi Minh ในเวียตนาม ได้เปิดแผนที่จะจัดตั้งอุทยานเทคโนโลยีชีวภาพในต้นปี 2003 เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ ซึ่งจัด เตรียมโครงการโดย บริษัทผู้มีส่วนร่วมในการนำชีววิทยาไปใช้ประโยชน์และการวิจัย (Biological Application and Research Shareholding Company) อุทยายจะมีเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการพัฒนาพันธุ์พืชหายาก การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และจุลินทรีย์ รวมถึงการโคลนส่วนที่เป็น meristem เพื่อสร้าง ต้นกล้าพืชที่ปราศจากโรค

[เผยแพร่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2545]