Make your own free website on Tripod.com
bread2 biosafety tbc


ผีเสื้อ แมลง และพืชดัดแปลงพันธุกรรม
หนึ่งในความห่วงกังวลที่สำคัญ เกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม คือ ความเป็นไปได้ที่พืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มีสารกำจัดวัชพืชโดยธรรมชาตินี้ อาจจะทำอันตรายต่อ แมลงที่เป็นประโยชน์ เช่นเดียวกับที่ทำอันตรายต่อแมลงศัตรูที่เป็นเป้าหมาย
โอกาสที่แมลงที่เป็นประโยชน์จะได้รับอันตรายจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ได้รับการเน้นให้เห็นโดยการลงพิมพ์เกี่ยวกับการศึกษาในห้อง ปฎิบัติการของ Dr John Losey จาก Cornell University ใน New York เป็นการตรวจสอบตัวหนอนผีเสื้อ Monarch อาหารของหนอนผีเสื้อ Monarch เป็น milkweed ซึ่งบางที่ก็เติบโตอยู่ใกล้ๆ แปลงข้าวโพด ใน Midwest ของประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาโอกาส ที่เกษรจากข้าวโพดจะปลิวโดยลม ไปตกลงบนต้น Milkweed ที่อยู่ใกล้เคียง และสามารถส่งผลกระทบต่อตัวหนอนผีเสื้อ Monarch
การศึกษาที่ก่อให้เกิดการโต้เถียง แสดงให้เห็นว่า เกษรจากข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ที่มียีนสร้างสารพิษ จาก Bacillus thuringiensis ฆ่าตัว หนอนผีเสื้อ Monarch ข้าวโพดบีที ได้รับการดัดแปลงเพื่อหยุดการโจมตีจาก European corn borrer ซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญ การศึกษานี้ได้รับ ความสนใจอย่างมากจากทั้งการอภิปรายโดยสื่อมวลชนและการอภิปรายในทางวิทยาศาสตร์
การทดลอง
การทดลองของ Dr Losey เป็นการศึกษาเบื้องต้นและทำในห้องปฎิบัติการ ไม่ใช้ในสภาพแปลง Milkweed ได้รับการปกคลุมด้วยเกสรจากข้าว โพดดัดแปลงพันธุกรรมและเกสรจากข้าวโพดปกติ จากนั้นปล่อยหนอนผีเสื้อ Monarch ให้กินใบ Milkweed 4 วันหลังจากนั้น นักวิจัยพบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวหนอน ที่กินใบที่ปกคลุมด้วยเกสรจากข้าวโพดบีที ได้ตายลง ตัวที่รอดก็มีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของตัวอื่นๆ และกิน ใบได้น้อยลง
การศึกษานี้ทำในห้องปฎิบัติการ และไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับปฎิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างตัวหนอน Monarch และเกสรในแปลง นักกีฏวิทยา จำนวนมากและนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ คนอื่นๆ ได้กระตุ้นให้มีความระมัดระวังในการแสดงผลของการทดลองเหล่านี้ โดนตัว ของ Dr Losey เองกล่าวว่า เป็นการไม่เหมาะสมที่จะขยายผลจากห้องปฎิบัติการมาใช้กับในสภาพแปลง เขากล่าว การศึกษาของเราทำในห้อง ปฎิบัติการ และขณะที่ผลจากการศึกษาได้รับการยกให้เป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งไม่เหมาะที่จะมีข้อสรุปใดๆเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีต่อประชากรของ ผีเสื้อ Monarch ในสภาพแปลงบนพื้นฐานของผลการศึกษาเบื้องต้นนี้ Dr Losey ยังกล่าวอีกว่า ประโยชน์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของการปลูก ข้าวโพดบีทีที่มีมากกว่าความเสี่ยง Dr Losey ยังคงทำการศึกษาของเขาต่อไป
ในความเป็นจริง การศึกษาจำนวนมากเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดบีทีของเกษตรกร แสดงให้เห็นว่า การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูนั้นลดลง เป็น ปัจจัยที่เป็นประโยชน์ไม่เฉพาะกับผีเสื้อ Monarch แต่กับแมลงชนิดพันธุ์อื่นๆ ด้วย และสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
ความแตกต่างระหว่างการศึกษาในห้องปฎิบัติการและในสภาพแปลง
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการศึกษาในห้องปฎิบัติการของ Dr Losey และในสภาพแปลงทดลองคือ แม้ผีเสื้อ Monarch จะวางไขบน milkweed ที่อยู่ใกล้ต้นข้าวโพด เกสรก็จะต้องอยู่บนใบข้าวโพดในปริมาณที่มากพอในเวลาที่หนอนกำลังกิน ตัวหนอนมักจะไม่กินใบที่มีเกสรแต่จะเคลื่อนตัวใบยังใบล่างๆ ที่มีเกสรน้อยหรือไม่มี
ผีเสื้อ Monarch ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่จะสูญพันธุ์หรือ ถูกคุกคาม
ผีเสื้อ Monarch ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่จะสูญพันธุ์หรือ ถูกคุกคามในอเมริกาเหนือ สิ่งที่คุกคามที่เป็นไปได้มากที่สุดต่อผีเสื้อ Monarch คือการทำ ลายถิ่นอาศัยในฤดูหนาวในเม็กซิโก ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อประชากรของ Monarch คือการควบคุมวัชพืช นั่นคือการลด milkweed และการ ใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรู ในพืชดัดแปลงพันธุกรรมและพืชปกติ Val Giddings ผู้เชี่ยวชาญจาก Bio กล่าวว่า มันไม่มากเกินไปที่จะกล่าวว่า มี ผีเสื้อ Monarch ตายเนื่องจากชนหน้ากระจกรถยนต์ มากกว่าที่จะเผชิญกับเกสรข้าวโพด
สภาพอากาศที่เหมาะสมในอเมริกาเหนือ ระหว่างฤดูร้อนของปี 1999 นำไปสู่การเจริญเติบโตที่ดีของอาหารสำหรับผีเสื้อ Monarch เป็นผลให้ผี เสื้อ Monarch จำนวนมากอพยบไปอยู่อาศัยในฤดูหนาวที่เม็กซิโก และ แคลิฟอร์เนีย สิ่งนี้ปฎิเสธคำอ้างที่ว่า เกสรจากข้าวโพดบีทีมีผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อผีเสื้อ Monarch
การทดลองในสภาพแปลงจริงๆ เกี่ยวกับผลกระทบของข้าวโพดบีทีที่มีต่อผีเสื้อ Monarch จะต้องได้รับการเปรียบเทียบกับผลกระทบจากระบบ การทำการเกษตรปกติ รวมถึงผลกระทบจากสารเคมีกำจัดแมลงศัตรู การติดตามจากแปลงปลูกข้าวโพดแสดงให้เห็นว่า ความหลากหลายของแมลง และจำนวนจะสูงกว่าอย่างมากในแปลงข้าวโพดบีทีเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงข้าวโพดปกติที่พ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรู สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงการ พัฒนาอย่างแท้จริงในระบบการเกษตร และในระบบการจัดการแบบผสมผสาน ที่ทำให้เป็นไปได้โดยใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม
ตัวอย่างในออสเตรเลีย
อุตสาหกรรมฝ้ายของออสเตรเลีย มีค่ามากกว่า 900 ล้านเหรียญ ในการส่งออก ซึ่งจะต้องใช้เงิน มากกว่า 200 ล้านเหรียญ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ การควบคุมแมลงศัตรู ในแต่ละปี เงินส่วนใหญ่นี้ใช้ในความพยายามที่จะควบคุม หนอน heliothis ที่เป็นศัตรูทำลายฝ้ายที่สำคัญของออสเตรเลีย
ฝ้ายบีทีที่ต้านทานแมลง ได้รับการดัดแปลงให้แสดงออกของยีนจากแบคทีเรีย ชื่อ Bacillus thuringiensis ที่สร้างโปรตีนที่เฉพาะเจาะจงมาก โปรตีนจะแสดงออกที่ใบและต้นของฝ้าย เพื่อว่าเมื่อตัวหนอน heliothis ได้กินส่วนเหล่านี้ของพืช ก็จะตาย สารกำจัดแมลงบีทีไม่เป็นพิษต่อ มนุษย์ สัตว์อื่นๆ และแมลงที่มิใช่เป้าหมาย และมักจะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอินทรีย์
ตั้งแต่ฝ้ายบีทีได้ปลูกเป็นการพาณิชย์ตั้งแต่ปี 1996 ผลกระทบของฝ้ายบีทีต่อสิ่งแวดล้อมและแมลงที่มิใช่เป้าหมายและที่เป็นประโยชน์ ได้รับการ ทดสอบ และไม่มีรายงานใดๆ ที่มีผลทางลบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม

ที่มา: Agrifood Awareness Australia, Paper No 7, Butterflies, Insects and Genetically Modified Crops. Email: info@afaa.com.au, Website: http://www.afaa.com.au