Make your own free website on Tripod.com
ประวัติเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพดั่งเดิม ได้มีการใช้มาแล้วเป็นเวลาหลายพันปี เพื่อผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ช่วยให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน

18,000 ปีก่อน ค.ศ. ชาวตะวันออกกลางได้นำ กวาง antelope และแกะมาเลี้ยงและผสมพันธุ์
5,000 ปี ก่อน ค.ศ. ชาวจีนได้นำหมูมาเลี้ยงและผสมพันธุ์
4,000 ปีก่อน ค.ศ. ชาวอียิบ รู้จักศาสตร์ในการทำไวน์
3,000 ปีก่อน ค.ศ. ผู้คนในทวีปอเมริกาใต้ ทำการคัดเลือกและผสมพันธุ์มันฝรั่งเพื่อใช้เป็นอาหารหลัก
2,000 ปีก่อน ค.ศ. ชาวอียิปและSumerian เรียนรู้ในการกลั่นเหล้าและการทำเนยแข็ง
300 ปีก่อน ค.ศ. ชาวกรีก พัฒนาเทคนิคการทาบกิ่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์

ปี ค.ศ. 1276 โรงกลั่งวิสกี้โรงแรกตั้งขึ้นใน Ireland
ระหว่าง ค.ศ. ที่ 15 จะเด่นในเรื่องของการหมัก นำไปสู่การพัฒนา sauerkraut และโยเกิร์ต
ปี 1784 โรงเบียร์โรงแรกตั้งขึ้นที่แคนาดา
ปี 1852 ในปารีส มีการแสดงข้าวโพดนานาชาติ ซึ่งมีพันธุ์ข้าวโพดจาก ซีเรีย ปอร์ตุเกต ฮังการี และแอลจีเรีย
ปี 1859 หนังสือของ Charles Darwin เรื่อง แหล่งกำเนิดของชนิดพันธุ์ (Origin of the Species) ได้รับการตีพิมพ์
ปี 1860 Louis Pasteur ได้พัฒนากระบวนการพาสเจอไรสเซชั่น เพื่อป้องกันอาหารโดยทำให้ร้อน เพื่อฆ่าจุลินทรีย์
ปี 1865 Gregor Mendel บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ ได้เสนอกฏแห่งการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ปี 1940 Oswald Avery ได้แยกดีเอ็นเอบริสุทธ์
ปี 1941 นักจุลชีววิทยาชาวดัชท์ A. Justin ได้สร้างคำว่า พันธุวิศวกรรม (genetic engineering)
ปี 1953 James Watson และ Francis Crick อธิบายโครงสร้างที่เป็น double helix ของดีเอ็นเอ (ได้รับ Nobel Prize ในปี 1962)
ปี 1970 Norman Borlaug เป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชคนแรกที่ได้รับรางวัล Nobel Prize สำหรับผลงานด้านปฏิวัติเขียว
ปี 1973 Stanley Cohen และ Herbert Boyer ค้นพบ recombinant DNA technology และจัดว่าเป็นวันเกิดของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
ปี 1981 นักวิทยาศาสตร์ชาวจีน เป็นคณะแรกที่ โคลนปลา golden carp
ปี 1981 เกิดบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพบริษัทแรกของแคนาดา ชื่อ Allelix
ปี 1982 เกิดผลิตภัณฑ์แรกที่ได้จากพันธุวิศวกรรม human insulin ที่อนุญาตให้จำหน่ายได้ในสหรัฐอเมริกา
ปี 1983 กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพของแคนาดาได้รับการกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลแคนาดา
ปี 1987 วัคซีน hepatitis B อนุญาตให้ใช้ในแคนาดา
ปี 1988 การทดสอบในแปลงแปลงแรกของโลกสำหรับ คาโนลาดัดแปลงพันธุกรรม ทำในแคนาดา
ปี 1989 Exxon Valdez ทำน้ำมันหกออกตามชายฝั่ง Alaska ได้รับการกำจัดด้วยความช่วยเหลือจากแบคทีเรีย
ปี 1990 เกิดผลิตภัณฑ์อาหารแรกที่ดัดแปลงโดยเทคโนโลยีชีวภาพ เอ็นไซม์สำหรับการผลิตเนยแข็ง และยีสสำหรับทำขนมอบ ได้รับอนุญาต ในสหรัฐและอังกฤษตามลำดับ
ปี 1991 รัฐบาลกลางประกาศโครงการ Canadian Human Genome Project
ปี 1993 ฮอร์โมนสัตว์ชนิดแรกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เรียกว่า Bovine somatotropin ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้
ปี 1993 Michael Smith ชาวแคนนาดา ได้รับรางวัลโนเบิล สาขาเคมี จากการบุกเบิกงานที่เกี่ยวกับ method of reprogramming segments of DNA
ปี 1994 ประเทศแคนาดา มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพมากถึง 121 บริษัท
ปี 1995 ผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพของมนุษย์ 3 ชนิด ได้รับการอนุญาตให้ใช้รักษาโรคเอดส์และมะเร็ง
ปี 1996 เริ่มมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพืชที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพออกจำหน่าย เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง และ คาโนลา
ปี 1997 เกิดแกะดอลลี ซึ่งเป็นความสำเร็จครั้งแรกในการโคลนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากเซลล์ที่เจริญเติบโตเต็มที่
ปี 1998 เกิด BIOTECanada เพื่อเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และมีผู้แทนจำนวนมากจากวงการนักวิจัย

ข้อมูลนี้ได้มาจาก http://www.biotech.ca/EN/what_history.html